Hjælp: Find produkt Kopier link Indsæt her

Ansvarsfraskrivelse

Rabatvagt.dk forsøger at gøre det lettere for forbrugerne at holde øje med online priserne på de produkter, de overvejer at købe.
Dermed får forbrugere, som kan udskyde deres købsbehov, chancen for at opnå en billigere pris - uden at skulle bruge mange kræfter på

Forbrugerne udvælger selv de produktsider, som Rabatvagt.dk skal holde øje med. Rabatvagt skal altså ses som et værktøj til forbrugere, og vi kan derfor ikke tage ansvar for, hvordan den enkelte forbruger vælger at forvalte dette værktøj.

Vi kan heller ikke garantere, at der ikke kan ske fejl i vores værktøj. For eksempel kan vi afkode en forkert pris, eller en pris kan være forkert angivet hos en forhandler. Du skal altså udelukkende bruge rabatvagt.dk som et vejledende værktøj til at orientere dig i prisjunglen og følge udbiklingen i priserne. Før du køber et eventuelt tilbud, er det derfor dit eget ansvar at nærlæse hele tilbudet hos den pågældende udbyder.

For eksempel vil vi i mange tilfælde ikke kunne gengive den korrekte pris på en produktside, fordi den pågældende webside har gjort det vanskeligt for vores system at identificere hvilken pris, der knytter sig til produktet.

Rabatvagt.dk er en gratis service for forbrugerne, og vi sælger intet. Alt salg af foregår på andre sider, som vi blot holder øje med. Disse sider har alene forpligtelsen til at yde den fulde rådgivning om det produkt, de ønsker at sælge. På samme måde som forbrugeren har en forpligtelse til selv at orientere sig om produktet på sælgerens hjemmeside, før de gennemfører et køb.

Rabatvagt.dk kan derfor ikke gøres erstatningsansvarlig ift. vores formidling omkring disse tilbud.
Rabatvagt.dk påtager sig heller ikke ansvar for mangelfuld eller fejlafgtig omtale af de enkelte tilbud.
Vi vil dog meget gerne rette eventuelle fejl hurtigst muligt og appellerer til, at vores brugere og de enkelte udbydere af aktuelle tilbud vil gøre os opmærksomme på det.

Kort sagt påtager Rabatvagt.dk sig intet ansvar for de konsekvenser - direkte eller indirekte - som måtte opstå som følge af brugen af Rabatvagt.dk. Det er brugerens eget ansvar at orientere sig omkring den fulde information hos kilderne.

Rabatvagt.dk forbeholder sig ret til når som helst at ændre vilkår, ansvarsfraskrivelse og betingelser for brug af Rabatvagt.dk blot ved at rette indholdet på siden.
Til gengæld lover vi at gøre vores bedste :-)

Når vi nævner Rabatvagt.dk i ovenstående, gælder det selvfølgelig både for selve siden rabatvagt.dk samt alle Rabatvagt-services som fx e-mail-adviseringer.